با سلام

تیکت شما جهت بررسی بیشتر و اعلام نتیجه و به واحد مربوطه ارجاع گردید

با احترام

سامانه هوشمند سورنا